Маркетинг бакалаврський курс и приколы футбола видел

Завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету, Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу Маркетинг: бакалаврський курс. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб'єктів Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник. С. М. Ілляшенка. - Суми : Університетська книга, 2014. - 928 с. Маркетинг: бакалаврський курс : підручник для ВНЗ / Сумський держ. ун-т, НДІ економіки.

М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 3. Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. посібник / За заг. редакцією д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД. «Університетська книга», 2004. Біловодська О.А. Логістика / Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Суярова О.О. , Безноєва А.В. // Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ. 1. Маркетинг: Бакалаврський курс: підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. — Суми: Університетська книга. 339.138. М26 Маркетинг: бакалаврський курс Текст : навчальний посібник / За ред. С.М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2004.

Shawneeportwood © 2012
www.000webhost.com